Motor Siemen

  • motor siemen

    MOTOR SIEMEN

    Nhà sản xuất:

    Các động cơ mới phù hợp trong tất cả các loại ngành công nghiệp và ứng dụng công nghiệp yêu cầu cơ rất nhẹ. Ứng dụng trong các ngành công nghiệp, cơ khí , máy bơm, quạt, máy nén khí …  Voltage and power ranges 0.06 kW – 1250 kW All commonly used voltages Frame sizes and designs 56M […]